1. انتقادات و پیشنهادات : نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های عسل دارو کیش، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند. همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

 

جستجو

منوها